Brands

ผลงานเเละลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

เกี่ยวกับเรา

          บริษัท มาย แล็บ สเกล จำกัด เราคือผู้นำในเรื่องเครื่องวัดและวิเคราะห์ อุปกรณ์ภายในห้องแล็บ เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมรวมไปถึงบริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือ เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่เราได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน จากกลุ่มลูกค้าทุกประเภท เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมัน กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมโรงสีข้าว และกลุ่มลูกค้างานราชการ เช่น โรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานวิเคราะห์ทางด้าน เคมีชีววิทยา และมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยเราถือปฏิบัติมโดยตลอดว่าการดูแลและการบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 

           บริษัท มาย แล็บ สเกล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) ของ Mettler Toledo และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย. เรายืนหนึ่งในเรื่องระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตมาอย่างยาวนาน ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมให้บริการอยู่ ลอดเวลาคุณภาพของสินค้าจะดีขึ้น และค่าใช้จ่ายระยะยาวจะลดลง ถ้าคุณเลือกเราเข้าไปดูแล

ติดต่อสอบถาม


ติดต่อเรา

กรรมการผู้จัดการ
สมภพ หลวงภักดี(คุณโก้)
087 871 8915
Email: [email protected]

กรรมการผู้จัดการ
ชูเดช หลวงภักดี(คุณโย)
087 547 6859
Email: [email protected]

หัวหน้าฝ่ายการตลาด / ฝ่ายบุคคล
นันทวัน งัดสันเทียะ (คุณนัน)
092 705 1680
Email: [email protected]

ผู้จัดการฝ่ายขาย
จักรพงษ์ เมืองเจริญ (คุณเอก)
062 562 0080
Email: [email protected]

ฝ่ายขายในห้องแล็บ L1
ธีร์ธวัช จันทะล่าม ( คุณเดฟ )
090 236 9928
Email: [email protected]

ฝ่ายขายงานราชการ G1
เมวิกา ดังใหม่ ( คุณเมย์ )
092 705 2780
Email: [email protected]

ฝ่ายขายนอกห้องแล็บ E1
พีรัช ชื่นเมืองปัก ( คุณตาล )
065 931 5599
Email: [email protected]

ธุรการฝ่ายขาย
ศศิวิมล เชาว์พลกรัง (คุณออย)
080 710 0553
Email: [email protected]

ฝ่ายบัญชี
ปานทิพย์ สวัสดี ( คุณทาย )
086 324 3620
Email: [email protected]

ฝ่ายบัญชี
จิตรวรรณ สิงห์งอย ( คุณอิง )
081 156 6557
Email: [email protected]

หัวหน้าฝ่ายเซอร์วิสและสอบเทียบ
พยงค์ ดอนจังหรีด (คุณเจี๊ยบ)
061 027 8800
Email: [email protected]

ฝ่ายขนส่ง
ชญานิน นารักษ์ (คุณเอ)
096 654 7813
Email: [email protected]