งานสัมมนาออนไลน์

Presenter(s):
Mr. Phithawat Kunavuti

1 ชั่วโมง 17/5/2024 14:00 , ภาษาไทย สมัครเข้าร่วมการสัมนา

ใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องชั่งและใบรับรอง GWP

คำแนะนำ การนำผลการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักจากใบรายงานผล และ GWP ไปปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงและแม่นยำที่สุด

Program Overview

  • ที่มาและความสำคัญของค่า Uncertainty
  • GWP Certificate
  • Manufacturer Annex Report
  • ถามตอบ

GWP Certificate

Manufacturer Annex Report

METTLER TOLEDO ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เกี่ยวกับการอ่านค่าใบรายงานผลการสอบเทียบ (ACC-Accuracy Calibration Certificate) และ GWP® Certificate โดย METTLER TOLEDO

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอ่านค่าในใบรับรองผลจากการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก ตามข้อกำหนดของมาตรฐานอ้างอิง EURAMET cg-18 v. 4.0 (11/2015) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีนำข้อกำหนดเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงและแม่นยำที่สุด (GWP®)

Presenter(s):
Mr. Dechrawee Seneewong

1 ชั่วโมง 31/5/2024 14:00 , ภาษาไทย สมัครเข้าร่วมการสัมนา

การบำรุงรักษาบิวเรตต์เครื่องไทเทรตให้ถูกวิธี

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับบิวเรตต์ของเครื่องไทเทรต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

Program Overview

  • เทคนิคการดูแล ทำความสะอาดบิวเรตต์
  • ถามตอบ

METTLER TOLEDO ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์การดูแลรักษาบิวเรตต์ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องไทเทรต 

สำหรับเครื่องไทเทรตอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่ง หนึ่งในปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการรั่วไหลของสารเคมีจากบิวเรตต์ (Burette) อันเป็นต้นเหตุของความเสียหายที่พบได้บ่อยๆ ...แล้วเราจะมีการดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร สัมมนานี้จะช่วยตอบคุณได้ 

เราคาดหวังว่าเมื่อจบสัมมนา ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Burette สำหรับเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (Automatic Titrator) รวมถึงนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้กับเครื่องมือของท่านได้